Лавина на Банско 30.01.15

In 2014-2015, Видео by snowreportbg

 

Лавина на Бъндеришка поляна.
Повишена лавинна опасност.Бъдете внимателни!